Huurwaarborg

U hebt een geschikte huurwoning gevonden, maar u kan de huurwaarborg niet betalen? En u hebt ook geen recht op de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds? Dan kan het Sociaal Huis u misschien helpen met een bankgarantie te betalen. De verhuurder moet hiermee wel akkoord gaan.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Sociaal Huis, dan gaan we na of u recht hebt op deze steun. De informatie die u met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan u ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen…
  • ontwerp van het huurcontract

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.