Eenmalige financiële hulp

Hebt u een onverwachte, grote kost die u onmogelijk kan betalen? Hebt u een factuur ontvangen die u niet kan betalen? Kan u uw bijdragen voor de ziekteverzekering niet betalen of lopen de schoolfacturen hoog op? Dan kan het Sociaal Huis onderzoeken of u recht hebt op financiële steun.

Elke aanvraag tot financiële steun wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan u hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • uw rekeninguittreksels
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
  • inkomsten en uitgaven van uw gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.