EK voetbal 2024

Vrijdag 14 juni 2024 tem. zondag 14 juli 2024 gaat het EK voetbal door in gastland Duitsland.

De gemeente neemt dit jaar een coördinerende en ondersteunende rol op i.p.v. een uitvoerende rol in het organiseren van het EK voetbal op groot scherm.

Voor wie?

Elke erkende Grimbergse vereniging kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een EK initiatief om tegemoet te komen aan kosten die gemaakt worden om diensten en/of materiaal aan te kopen/te huren. 

Basisvoorwaarde

Een belangrijke basisvoorwaarde voor het in aanmerking komen van financiële steun, is dat er minstens een samenwerking is tussen twee erkende Grimbergse verenigingen

Extra voorwaarden

  • Het evenement mag geen impact hebben op verkeersstromen: omleidingen, afgesloten straten, … 
  • Omwille van vele andere evenementen in dezelfde periode is het ontlenen van logistiek materiaal (dranghekkens, tafels, stoelen…) niet mogelijk.
  • Er kan geen structurele politieaanwezigheid voorzien worden.
  • Elk initiatief moet, naast de aanvraag voor financiële ondersteuning, ook aangevraagd worden als evenement via het digitaal evenementenloket van de gemeente, zoals steeds het geval is bij het organiseren van een evenement voor 19 april 2024.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier onderaan deze pagina EN via het digitaal evenementenloket voor 19 april 2024. 

Evaluatie van jouw aanvraag

Elke aanvraag wordt geëvalueerd door de vier adviesraden die enkel met unanimiteit de aanvraag kunnen goedkeuren en het bedrag van de ondersteuning kunnen bepalen. Daartoe voorzien de vier adviesraden een overlegvergadering eind april 2024. 

Beslissing en financiële ondersteuning

De aanvrager wordt via e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing voor 10 mei 2024. De financiële ondersteuning wordt pas uitbetaald nadat de nodige stavingstukken zijn ingediend. Het stavingdossier moet uiterlijk 1 maand na het evenement ingediend worden, zo niet vervalt het recht op ondersteuning. 

  

Kortom, wat dien je allemaal in orde te maken voor jouw EK evenement?

> Vul hieronder je aanvraag in voor 19 april via het Digitaal loket voor financiële steun

> Het digitaal evenementenloket

> De UEFA licentie

> De VRT toestemming

> De Unisono toelating