Energiezuinigere woonwijken via gratis renovatiebegeleiding

Inwoners van de Paalveldwijk krijgen gratis renovatiebegeleiding bij het energiezuinig maken van hun woning. Later zijn nog twee andere wijken in de gemeente aan de beurt.

Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact en het Burgemeestersconvenant 2030 toont het gemeentebestuur aan dat het werk wil maken van een duurzaam Grimbergen. Daarbij wordt onder meer ingezet op het energiezuiniger maken van woningen. Met het project ‘Energetische wijkrenovaties’ kiest de gemeente voor een wijkgerichte aanpak. Zo werden al verschillende energie-audits uitgevoerd in de wijken Paalveld en Gaston Devos. Vanaf 2024 zijn enkele wijken in Strombeek-Bever aan de beurt. 

Een energiezuinige woning. Hoe begin je daaraan?

De inwoners van de wijken staan er zeker niet alleen voor. Het gemeentebestuur ging voor dit project een samenwerking met 3wplus aan. De vzw stuurt een renovatiebegeleider de wijken in om de inwoners gratis van A tot Z te begeleiden en te ontzorgen bij de renovatie van hun woning. De renovatiebegeleider neemt contact op met geïnteresseerde inwoners voor een rondgang in de woning, waarna hij een auditrapport en een stappenplan voor renovatie opstelt. De focus hierbij ligt op het isoleren van de woning en op het voorzien van duurzame verwarming (zoals warmtepompen) en technieken voor hernieuwbare energie. Verder krijgen de bewoners ondersteuning bij het vergelijken van offertes en bij de contacten met aannemers. Ook de werken zelf volgt de begeleider mee op. 

En daar houdt het niet op ...

Inwoners die hun huis wensen te renoveren krijgen bij het financiële plaatje uitleg van de medewerkers van het Energiehuis van 3wplus. Zo is er hulp mogelijk voor het aanvragen van premies en interessante energieleningen. Ook organiseert 3wplus een groepsaanbod van duurzame renovaties (isolatie, ramen, zonnepanelen, warmtepompen) waarvoor wordt samengewerkt met lokale aannemers. 

Voor vragen rond de wijkrenovatie kan je terecht bij lise.verkinderen@3wplus.be.  
Of neem een kijkje op www.grimbergendenktmee.be/paalveldrenoveert.