EPC-Labelpremie

Voorwaarden

 • De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
 • Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van:
  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid (appartement) heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar (binnen de 5 jaar na de datum van het eerste Energieprestatiecertificaat) minimaal label B halen.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met
  • de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, ...)
  • Mijn Verbouwpremie (vanaf 1-10-2022)
  • een afgelopen Totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Dit wil zeggen dat wie een nieuw EPC laat opmaken na afloop van de 5 jaar van een Totaalrenovatiebonustraject, op basis van dit nieuw opgemaakte EPC in aanmerking kan komen voor de EPC-labelpremie voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Het maakt niet uit hoeveel bonussen er tijdens het afgelopen Totaalrenovatiebonustraject werden uitbetaald
  • voor nieuwe eigenaars met de Totaalrenovatiebonus voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid op naam van de vorige eigenaar. De termijn van 5 jaar van dit Totaalrenovatiebonustraject hoeft niet afgelopen te zijn. (zie ook Uitzonderingen hieronder)

De EPC-labelpremie is voor dezelfde investeerder/eigenaar niet combineerbaar met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject.

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).

Bedrag

 Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
voor beschermde afnemers

(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
woning
met EPC-label
E of F
 • 5.000 euro als label A wordt behaald
 • 3.750 euro als label B wordt behaald.
 • 2.500 euro als label C wordt behaald
 • 6.000 euro als label A wordt behaald
 • 4.500 euro als label B wordt behaald.
 • 3.000 euro als label C wordt behaald
wooneenheid (appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F
 • 3.750 euro als label A wordt behaald
 • 2500 euro als label B wordt behaald.
 • 4.500 euro als label A wordt behaald
 • 3.000 euro als label B wordt behaald

Uitzonderingen

 • Wanneer u een eerste premie aanvraagt bij Fluvius voor 1 juli 2022, uw offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, kunt u een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Totaalrenovatiebonus.
 • Na afloop van een Totaalrenovatiebonustraject van 5 jaar, kan iedere investeerder, met een eerste EPC dat opgemaakt is na afloop van deze periode van 5 jaar van de Totaalrenovatiebonus, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.
 • Iedere nieuwe eigenaar, die vanaf 1 januari 2021 nieuw eigenaar is, kan ongeacht een lopend of afgelopen Totaalrenovatiebonustraject op naam van een vorige eigenaar, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.

Meer info

EPC-labelpremie