Erkenning voor sportverenigingen

Wat?

Sportverenigingen kunnen erkend worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De erkenning als sportvereniging is een voorwaarde om subsidies te kunnen verkrijgen van de gemeente en om te kunnen genieten van voordelige tarieven bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

Erkenningsvoorwaarden

Een sportvereniging wordt erkend door de gemeente onder volgende voorwaarden:

  • de sportvereniging is aangesloten bij een door Vlaamse regering erkende Vlaamse sportfederatie
  • andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook als sportvereniging erkend worden
  • de sportvereniging is een privĂ©-initiatief, zonder beroepsdoeleinden, winst of handelsmerk
  • de sportvereniging heeft een bestuur van minstens drie meerderjarige personen; minstens de helft van de bestuursleden woont in Grimbergen
  • de zetel van de sportvereniging dient gevestigd te zijn in Grimbergen
  • het merendeel van de activiteiten vindt plaats op het grondgebied van de gemeente
  • de sportverenigingen dienen voor hun leden een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen af te sluiten (bestuur, trainers en leden). 

 

Procedure

  • Sportverenigingen moeten jaarlijks een ingevuld inlichtingsformulier indienen bij de dienst Vrije Tijd - Sport tegen midden oktober voor het daaropvolgende kalenderjaar. Reeds erkende sportclubs ontvangen hiervoor een mail. Ben je nog niet erkend, vul alvast het formulier in of stuur een mailtje naar sport@grimbergen.be 
  • Samen met het advies van de sportraad worden de erkenningsformulieren van de verenigingen ter erkenning voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De erkenning loopt tot het einde van het kalenderjaar
  • Deze procedure wordt elk jaar herhaald