Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Erkenning

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap en is reeds mogelijk vóór de geboorte. Hiertoe is een doktersattest van zwangerschap met de vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum vereist.
Moeder en vader moeten zich met hun identiteitskaarten aanbieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De erkenning kan ook geschieden voor, tijdens of na het opmaken van de geboorteakte.
De erkenning kan gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente of een notaris en in het buitenland ten overstaan van de Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.