Horeca

Elke horecazaak dient voor de opening verplicht over een gemeentelijke exploitatievergunning te beschikken. Een exploitatievergunning is gebonden aan een bepaald pand en een bepaalde uitbater. Indien een horecazaak overgenomen wordt, dient de nieuwe uitbater een nieuwe exploitatievergunning aan te vragen.

Exploitatievergunning

Wie moet een exploitatievergunning hebben?

Elke uitbater van een horecazaak: dit wil zeggen elke plaats waar eten en/of drinken voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of gratis aangeboden: caf├ęs, restaurants, snackbars, fuifzalen, tavernes, frituren (deze opsomming is niet limitatief).

Hoe en wanneer aanvragen?

De aanvraag voor een exploitatievergunning moet minstens 2 maanden voor de opening of overname van de horecazaak gebeuren.

Een aanvraag kan ingediend worden via het online formulier op deze pagina ofwel door het papieren aanvraagformulier in te vullen (te verkrijgen via de dienst Vrije Tijd).

Voorwaarden

Vooraleer een exploitatievergunning wordt toegekend, zal de aanvraag aan volgende onderzoeken worden onderworpen:

  • een brandveiligheidsonderzoek: de brandweer zal een controle ter plaatse uitvoeren en hiervan een verslag opstellen. U dient de controle zelf aan te vragen via: grimbergen.be/brandveiligheid
  • een stedenbouwkundig onderzoek en eventueel een onderzoek naar de milieuwetgeving,
  • een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten,
  • in voorkomend geval, een onderzoek naar het risico op openbare ordeverstoring,
  • in voorkomend geval, een financieel onderzoek,
  • een onderzoek naar de kennis van de Nederlandse taal in het kader van de veiligheid.


Drankvergunning

Wie moet een drankvergunning hebben?

Elke uitbater van een horecazaak die gegiste en/of sterke dranken wenst te schenken, moet verplicht in het bezit zijn van een drankvergunning.

Hoe en wanneer aanvragen?

De aanvraag voor een drankvergunning kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag voor een exploitatievergunning. Een drankvergunning kan nooit afgeleverd worden zonder een exploitatievergunning.

Voorwaarden

Vooraleer een drankvergunning wordt toegekend, zal de aanvraag aan volgende onderzoeken worden onderworpen:

  • een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden (art. 1 van het KB van 3 april 1953 en artikel 11 van de wet van 28 december 1983),
  • een onderzoek naar de hygi├źnevoorwaarden, zoals bepaald in artikelen 5 en 6 van het KB van 3 april 1953 en artikel 5, 6 en 7 van het KB van 4 april 1953.