Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Coronavirus - federale maatregelen

De 6 gouden regels

 •        Respecteer de hygiëneregels
 •        Doe uw ctiviteiten liefst buiten
 •        Denk aan kwetsbare mensen
 •        Hou afstand (1,5 m)
 •        Beperk uw nauwe contacten
 •        Volg de regels over bijeenkomsten

11miljoenredenen.be toont drijfveren van Belgen om zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden.

Ministerieel besluit van 18 oktober 2020

18 oktober 2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Klik hier voor het Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 8 oktober 2020

8 oktober 2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik hier voor het Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 22 augustus 2020

22 augustus 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Klik HIER om het Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 24 juli 2020

24 juli 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 30 juni 2020

30 juni 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  


Klik HIER om het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 5 juni 2020

5 juni 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  


Klik HIER om het Ministerieel besluit van 5 juni 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 30 mei 2020

30 mei 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. (De wijzigingen betreffen de scholen en de grensovergangen met de buurlanden om familie te bezoeken en om te gaan winkelen.)


Klik HIER om het Ministerieel besluit van 25 mei 2020 te bekijken.

Persbericht federaal overlegcomité - 27 mei 2020

27 mei 2020 — De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet


Klik HIER om het persbericht te lezen.

Ministerieel besluit van 25 mei 2020

25 mei 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 25 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel schrijven van 15 mei 2020

15 mei 2020 — Ministerieel schrijven inzake het beheel van de federale fase en de opvolging van de federale maatregelen

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 15 schrijven 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 15 mei 2020

15 mei 2020 — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 15 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel schrijven van 14 mei 2020

14 mei 2020 — Ministerieel schrijven inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten.

Klik HIER om het Ministerieel schrijven van 14 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel schrijven van 8 mei 2020

8 mei 2020 — Ministerieel schrijven inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkerlcentra.

Klik HIER om het Ministerieel schrijven van 8 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel schrijven van 8 mei 2020

8 mei 2020 — Ministerieel schrijven inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkerlcentra.

Klik HIER om het Ministerieel schrijven van 8 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 8 mei 2020

8 mei 2020 — Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 8 mei 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 30 april 2020

30 april 2020 — Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 30 april 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 17 april 2020

17 APRIL 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Klik HIER om het Ministerieel besluit van 17 april 2020 te bekijken.

Ministerieel besluit van 3 april 2020

3 APRIL 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken


Klik HIER om het Ministerieel besluit van 3 april 2020 te bekijken.

Nationale Veiligheidsraad - 27 maart 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.
Lees hier het volledig bericht.

Ministerieel besluit van 24 maart 2020

Ministerieel besluit van 24 maart 2020 (sluiting kapsalons)

Ministerieel besluit van 23 maart 2020

Met het nieuw ministerieel besluit van 23 maart 2020 wordt het besluit van 18 maart 2020 opgeheven.


Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Ministerieel besluit van 18 maart 2020

Met het nieuw ministerieel besluit van 18 maart 2020 wordt het besluit van 13 maart 2020 opgeheven. Dit besluit treedt op 18 maart om 12 uur in werking en geldt tot en met 5 april 2020.

Ministerieel besluit Covid19 van 18 maart 2020: nieuwe federale maatregelen 
Ministerieel besluit Covid19 van 18 maart 2020 bijlagen

Meer informatie 

Hierbij vindt u de laatste versie 19 maart 2020 van de algemene FAQ-lijst, die opgesteld werd door het nationaal crisiscentrum en afgetoetst aan het ministerieel besluit.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020

Ministerieel besluit 13 maart 2020 Covid19 federale maatregelen

Als gevolg van de federale fase wordt het besluit van de gouverneur van 11 maart 2020 ingetrokken.
Ook het burgemeestersbesluit van 13 maart 2020 wordt ingetrokken als gevolg van de inwerktreding van de Ministeriële Besluiten.

Maatregelen nationale veiligheidsraad - 13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen COVID-19. Deze maatregelen gelden vanaf middernacht tem. 3 april 2020. Het dienstencentrum Ter Borre en het woonzorgcentrum Ter Biest blijven evenwel gesloten tem. 13 april 2020 (aanbeveling Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen).
 
Gezien de federale fase van het crisisbeheer werd ingesteld, worden alle beslissingen genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen.
De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied en vervangen aldus het burgemeestersbesluit van 13 maart 2020.
 
 
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle BURGERS MET VRAGEN:
-        Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
-        Voor vragen over economie: 0800/120.33
 
U kan onze lokale diensten ook altijd bereiken via het nummer: 02 260 12 11
 
Men is zich bewust van het feit dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart 2020 10 maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1.       Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2.       Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3.       Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4.       Betalingsplan btw
 5.       Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6.       Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7.       Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8.       Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9.       Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10.       Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten