Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

DG Personen met een handicap zorgt voor de toekenning van tegemoetkomingen aan volwassenen met een handicap op basis van de medische erkenning en een onderzoek naar de eventuele inkomsten en de gezinssituatie. Zij reiken ook parkeerkaarten uit.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.