Feestbon voor uw buurtfeest

Om gemeenschappen te versterken, geeft de gemeente een financiële tegemoetkoming aan buurten of wijken die een buurt- of wijkfeest willen organiseren.

Procedure

Voor wie

  • Een feestbon voor buurtfeesten tot 99 deelnemers
  • Een wijkbon voor wijkfeesten vanaf 100 deelnemers

Hoe aanvragen

U kan een feest- of wijkbon en toelating aanvragen voor uw feest ten laatste 1 maand voor het feest plaatsvindt. U doet dat door het invulformulier in het digitaal loket hieronder in te vullen.

Uiterlijk 2 maanden na het buurtfeest moet u ook een stavingsdossier indienen met daarin een overzicht van de gemaakte kosten. U moet bovendien een kopie van alle facturen toevoegen en ten minste 2 foto’s waarmee de omvang van het feest kan ingeschat worden. U kan uw stavingsdossier bezorgen aan de gemeente en/of inscannen en mailen naar carla.willems@grimbergen.be.

U kan hier klikken om het subsidiereglement rond de feestbonnen te raadplegen.