Feestcheque Vlaanderen Feest!

MET JE STRAAT, BUURT, WIJK OF VERENIGING MEEDOEN AAN VLAANDEREN FEEST! IN 2024?

Maak kans op een feestcheque tot € 170!

Ook in 2024 kunnen plaatselijke organisatoren van buurtinitiatieven of verenigingsactiviteiten ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap een feestcheque tot maximaal € 170 bij Vlaanderen Feest! aanvragen.

Organiseer je een straat, buurt- of wijkfeest of een verenigingsactiviteit in de periode van vrijdag 28 tot zondag 30 juni 2024 of van maandag 1 tot en met donderdag 11 juli 2024? En plaats je dit initiatief in het teken van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan krijg je als organisatiepartner van Vlaanderen Feest! uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Let wel: het evenement moet een open en niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van Vlaanderen Feest! als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije baan.

Via de feestcheque kunnen na afloop van het initiatief een aantal organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum € 170.

De campagne is financieel mogelijk dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest! 

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens het principe 'wie eerst komt, eerst oogst'. Er vlug bij zijn is dus de boodschap!

Voor alle informatie en het registratieformulier: www.vlaanderenfeest.eu.