Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag tot het uitlenen van materialen: 2020 - 2025

U kunt hier het NIEUWE retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen raadplegen. (aanslagjaren 2020-2025)

Indien u materialen wenst te ontlenen, dient u onderstaand aanvraagformulier ten laatste 1 maand vóór uw evenement in te vullen. Uw reservatie wordt voor zover beschikbaar bevestigd na het ontvangen van een mail van evenementen@grimbergen.be. Iedere annulatie of wijziging moet uiterlijk één week vòòr het evenement gemaild worden naar evenementen@grimbergen.be

Materialen (keuken- en feestmaterialen) kunnen aan de geldende tarieven worden ontleend door:
* Elke vereniging erkend door een adviesraad van de gemeente Grimbergen
* Elke Nederlandstalige non-profit organisatie met zetel in Grimbergen (incl. gemeentelijke politieke partijen)
* Elk buurtcomité dat voldoet aan de voorwaarden om een feestbon/wijkbon te krijgen
* Onderwijsinstellingen gelegen op Grimbergs grondgebied
Materialen worden niet uitgeleend aan particulieren, bedrijven, handelaars en niet-Grimbergse verenigingen.

NAAM EVENEMENT


Kies een datum
Kies een datum
LOCATIE EVENEMENT
*
*
SOORT EVENEMENT

VOOR WELKE VERENIGING/ORGANISATIE vraagt u dit materiaal?
*
AAN WIE FACTUREREN? (indien vereniging: naam&adres secretariaat/penningmeester)
*
*
*
*
*
*
*
ONDERGETEKENDE, MEERDERJARIGE VERANTWOORDELIJKE, VERKLAART
KENNIS TE HEBBEN VAN HET HIERBIJ GEVOEGDE, GELDENDE REGLEMENT
EN DE INHOUD ERVAN TE AANVAARDEN
 
VOOR HET HIERBOVEN BESCHREVEN EVENEMENT WENSEN WIJ VOLGENDE MATERIALEN AAN TE VRAGEN
DE TARIEVEN GELDEN VOOR EEN HUURPERIODE MET INBEGRIP VAN MAXIMAAL 1 WEEKEND.
1. KEUKENMATERIAAL
Diepe borden - € 2,50 per 25 stuks
Platte borden - € 2,50 per 25 stuks
Dessert borden - € 2,50 per 25 stuks
Messen - € 2,50 per 25 stuks
Vorken - € 2,50 per 25 stuks
Lepels - € 2,50 per 25 stuks
Kopjes - € 2,50 per 25 stuks
Schoteltjes - € 2,50 per 25 stuks
Koffielepels - € 2,50 per 25 stuks
Fluitglazen - € 4,00 per 40 stuks
Wijn/sap glazen - € 4,00 per 40 stuks
Koffiekan - € 0,80 per stuk
Melkkan - € 0,30 per stuk
Suikerpot - € 0,30 per stuk
2. FEESTMATERIAAL
Stoelen (plooistoel) - € 5,00 per 25 stuks
Tafels (uitvouwbaar - 8 personen - 2m x 0,8m) - € 2,00 per stuk
Podiumelementen (1 element = 2m x 1m = 2m² / verstelbare hoogte tot 110 cm) - € 6,00 per element
Volksspel/Circuskoffer - € 5,00 per stuk
(max. 1 per soort spel beschikbaar)
Nadar - gratis
Fuifbox - gratis
Podiumwagen (6,25m ox 7,50m - hoogte vooraan 4,30m - hoogte achteraan 2,40m)
€ 175,00 (vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen) 
Kerstmarktchalet (3m op 3m - hoogte 2,50m) - € 120,00 (vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen) 
Elektroverdeelkasten - € 85,00 per kast (vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen) 
3. TENTEN (uitleen enkel mogelijk voor gebruik op jeugdkampen van jeugdverenigingen - gratis)
-
Uitleen is mogelijk voor jeugdkampen in de periode van 15 juni tot 15 september
- Op te halen door de jeugdvereniging zelf in het gemeentelijk magazijn
AFHALEN EN TERUGBRENGEN: LOCATIES EN UREN
VERVOER DOOR DE GEMEENTE KAN ENKEL VOOR FEESTMATERIALEN

- Gemeentelijke loodsen: Humbeeksesteenweg 245, 1850 Grimbergen
   --> Welke materialen:
                  * alle keukenmaterialen
                  * alle feestmaterialen met uitzondering van fuifbox, volksspelen en circuskoffer
                  * de tenten voor jeugdkampen
   --> Verplichte afhaal- en terugbrengmomenten:
                  * afhalen op vrijdag tussen 9 uur en 11:30 uur
                  * terugbrengen op maandag tussen 9 uur en 11:30 uur
                  * indien vrijdag en/of maandag op een wettelijke feestdag valt, verschuift
                    het afhaalmoment naar donderdag en/of het terugbrengmoment
                    naar dinsdag (zelfde uren)

- Dienst Vrije Tijd - Cel Jeugd: Prinsenstraat 22, 1850 Grimbergen
   --> Welke materialen:
                  * fuifbox, volksspelen en circuskoffer
   --> Verplichte afhaal- en terugbrengmomenten:
                  * afhalen en/of terugbrengen op woensdag tussen 13 en 16 uur en
                    donderdag tussen 16:30 uur en 19:15 uur