Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering

Aanvraag tot verkeerstechnische ingrepen

U wil met tijdelijke bewegwijzering of signalisatie een reisroute bij een wandeltocht, fiets- of mountebiketocht of bij een  doortocht met motors, oltimers auto's of tractoren, enz. door onze gemeente aanduiden? Dan bent u verplicht hiervoor tijdig een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Zowel particulieren, bedrijven, verenigingen als andere instellingen moeten dit doen.

Het tarief voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en signalisatie bedraagt 5 euro per begonnen maand. Wie slechts één week bewegwijzering of signalisatie plaatst, dient niet te betalen. Hij moet echter wel een vergunning aanvragen. Er geldt ook een vrijstelling van betaling voor manifestaties die georganiseerd worden in samenwerking met het gemeentebestuur, voor aannemers van werken aan de openbare weg en voor aannemers die in opdracht van openbare besturen werken.

Er kan geen tijdelijke bewegwijzering en signalisatie aangebracht worden voor het aanduiden van een reisroute voor volgende activiteiten:
  - privé feesten en etentjes die plaatsvinden in een gevestigde zaak (zoals huwelijken, fuiven, enz.)
  - aanduidingen op de openbare weg in verband met de verkoop of de verhuring van onroerende goederen.
 
U dient 50 euro per wegwijzer te betalen wanneer u tijdelijke signalisatie of bewegwijzering plaatst zonder vergunning! Ook als u de signalisatie niet tijdig wegneemt, betaalt u 50 euro per wegwijzer!
 
U wenst tijdelijke bewegwijzering te plaatsen op GEMEENTEWEGEN ?

U richt een aanvraag naar het College van Burgemeester en Schepenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en signalisatie en dit 30 dagen voor de aanvang van de activiteit. U doet dit door onderstaand aanvraagformulier in te vullen.
Meer informatie: dienst Economische en Culturele Zaken (Gemeentewinkel), Prinsenstraat 22, 1850 Grimbergen, tel: 02/260.12.99.
 
U wenst tijdelijke bewegwijzering te plaatsen op GEWESTWEGEN ?

U dient hiervoor tijdig een afzonderlijke toelating aan te vragen bij: Wegen Vlaams Brabant, District Vilvoorde, t.a.v. Ilse Smolderen, Albert I laan 275, 1800 Vilvoorde.
De wegbewijzering mag niet aangebracht worden op autosnelwegen, noch op de op-of afritten
Indien de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft worden de borden op zijn kosten verwijderd.

Beschrijving
*
*
Aard van het evenement of manifestatie
**
Kies een datum*
*
Kies een datum*
*
Kies een datum*
*
Kies een datum*
*
Locatie
*
*
Algemeen
*
Contactpersoon
*
*
*
*
*
*
*
*
--*
Verkeerstechnisch
*

Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Verkeerstechnisch

Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Voeg een gedetailleerd situatieplan bij van de omgeving en duidt aan waar de wegwijzers zullen geplaatst worden, welke straten u graag zou afsluiten, hoe u zelf de omleiding ziet. Dit plan zal door de politie onderzocht worden alvorens een toelating te verlenen.