Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag tot het organiseren van een evenement zonder feestbon

U wenst een evenement te organiseren? Dan bent u verplicht hiervoor tijdig een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen.

Zowel particulieren, bedrijven, verenigingen als andere instellingen moeten dit doen. Een toelating aanvragen voor het organiseren van een evenement dient nu uitzonderlijk 3 WEKEN op voorhand te gebeuren in coronatijden. Deze maatregel geldt tot en met 31 december 2020.

Evenement
*
Kies een datum*
*
Kies een datum*
*
Kies een datum*
Kies een datum*
Datum/data en uur vanaf wanneer tot wanneer men wil afwijken van de geldende geluisnormen
*
Locatie evenement
*
*
Soort evenement
Plant u tijdelijke bewegwijzering of signalisatie?
Is het evenement toegankelijk voor minder-mobiele mensen?
Samenwerking gemeentebestuur
Vereniging
*
Contactpersoon
*
*
*
*
*
*
*
Ondergetekende, meerderjarige verantwoordelijke, verklaart kennis te hebben van de hierbij gevoegde,
geldende reglementen en de inhoud ervan te aanvaarden.
Tijdelijke bewegwijzering
Kies een datum
Kies een datum
Voorziet u parkeerverbod?
Voorziet u afgesloten straten?
Voorziet u omleiding voor het verkeer?
Voorziet u politieondersteuning?
Voeg een gedetailleerd situatieplan bij van de omgeving en duidt aan waar de wegwijzers zullen geplaatst
worden, welke straten u wenst af te sluiten, hoe u de omleiding plant.
Dit plan zal door de politie onderzocht worden alvorens een toelating te verlenen.
U organiseert een fuif of groot optreden.
Eigen verantwoordelijken voor veiligheid en evacuatie - VERANTWOORDELIJKE 1
Kies een datum
Eigen verantwoordelijken voor veiligheid en evacuatie - VERANTWOORDELIJKE 2
Kies een datum
Eigen verantwoordelijken voor veiligheid en evacuatie - VERANTWOORDELIJKE 3
Kies een datum
Eigen verantwoordelijken voor veiligheid en evacuatie - VERANTWOORDELIJKE 4
Kies een datum
Veiligheidsmensen - vrijwilligers van de organisatie - VERANTWOORDELIJKE 1
Kies een datum
Veiligheidsmensen - vrijwilligers van de organisatie - VERANTWOORDELIJKE 2
Kies een datum
Veiligheidsmensen - vrijwilligers van de organisatie - VERANTWOORDELIJKE 3
Kies een datum
Veiligheidsmensen - vrijwilligers van de organisatie - VERANTWOORDELIJKE 4
Kies een datum
Erkende veiligheidsfirma
Contactpersoon
*