Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag tot het lenen van materialen

Als vereniging kunt u materialen huren bij de gemeente. U kan zowel feestmaterialen (bij de dienst Eco), als keukenmaterialen (bij de dienst Logistiek) reserveren.

Indien u feestmateriaal wenst te ontlenen, dient u onderstaand aanvraagformulier ten laatste 14 dagen voor uw evenement in te vullen.

U kunt hier het reglement Uitleen feestmateriaal downloaden.

Naam evenement


Kies een datum
Kies een datum
Locatie evenement
*
*
Soort evenement

Voor welke vereniging vraagt u dit materiaal?
*
AAN WIE FACTUREREN? (indien vereniging: naam&adres secretariaat/penningmeester)
*
*
*
*
*
*
*
Ondergetekende, meerderjarige verantwoordelijke, verklaart kennis te hebben van de hierbij gevoegde, geldende reglementen en de inhoud ervan te aanvaarden.
Voor het hierboven beschreven evenement wensen wij volgende zaken aan te vragen aan de uitleendienst.
UITLEENDIENST VOOR JEUGD

Deze materialen dienen opgehaald te worden in het gemeentehuis.
Jeugdverenigingen krijgen voorrang wanneer op een bepaalde datum meerdere organisaties hetzelfde materiaal
wensen te ontlenen.
Privé-personen, commerciële organisaties of verenigingen van buiten Grimbergen kunnen geen gebruik maken
van deze uitleendienst.
ALGEMENE UITLEENDIENST
*
Plastic klapstoelen (Erkende Grimbergse vereniging - €0,10/stuk)
Tafels 2m op 0,75cm (Erkende Grimbergse vereniging - € 1,00/stuk)
Nadar (Erkende Grimbergse vereniging - gratis)
46 Podiumelementen (1 element = 1m op 2m) (Erkende Grimbergse vereniging - €4,00)
tot 110cm verstelbaar in de hoogte
1 Podiumwagen (Erkende Grimbergse vereniging - € 175,00 - vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen)
6,25m op 7,50m - hoogte vooraan 4,30m - hoogte achteraan 2,40m
Kerstmarktchalet (Erkende Grimbergse vereniging - € 110,00 - vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen)
3m op 3m - hoogte 2,50m
Elektroverdeelkasten (Erkende Grimbergse vereniging - € 75,00 - vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen) 
Wordt altijd geleverd en gekeurd door de gemeentediensten.