Financiële hulp bij dokters- en/of ziekenhuiskosten

Hebt u geen recht op een ziekteverzekering? Of hebt u een beperkt inkomen waardoor u de apotheker, de dokter of het ziekenhuis niet kan betalen? Dan kan het Sociaal Huis onderzoeken of u recht hebt op financiële hulp voor het betalen van deze rekeningen.

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Sociaal Huis, dan gaan we samen met u op zoek naar een oplossing.
De informatie die u met ons deelt, is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan u hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen van u
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten...
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
  • inkomsten en uitgaven van uw gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.