Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Frituur

Het gemeentebestuur geeft over de volgende vijf standplaatsen voor de verkoop van frieten in concessie:

* Sint-Amandsplein te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever);
* V. Soensstraat en Wemmelsestraat (pleintje) te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever);
* Meerstraat (Stationsplein) te 1852 Grimbergen (Beigem);
* Van den Berghestraat (ingang sporthal) te 1850 Grimbergen (Borgt);
* Parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen.

De concessievoorwaarden van standplaatsen voor de verkoop van frieten werden op 09/03/2009 vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De standplaatsen worden afzonderlijk toegewezen aan de kandidaat standplaatshouder met de hoogst geboden prijs per standplaats.

De standplaatshouder is onderworpen aan de bepalingen van de concessieovereenkomst en moet ook bij zijn offerte een aantal documenten betreffende zijn uitbating indienen, o.m.:

* een recent (max. 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister;
* een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met vermelding van de vestigingsplaats;
* een afschrift van het attest van aansluiting bij het R.S.Z.;
* een medisch attest (max. 1 maand oud);
* bewijs van de nodige verzekeringen.

De huidige concessies werden verleend met ingang van 01/03/2009 voor een periode van 9 jaar.