Toekomst Grimbergse begraafplaatsen en funerair erfgoed

Begraafplaatsen zijn fundamenteel erfgoed, met een belangrijke emotionele waarde. Daarom tekent het gemeentebestuur samen met INTRO Cultuur en Media een toekomstvisie uit met aandacht voor historiek, duurzaamheid en … rust. Dit project spreidt zich over verschillende jaren. Op deze pagina houden we onze inwoners en andere belanghebbenden op de hoogte van de evolutie.

5 september 2022: opstart project inventarisatie

Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 legt een duidelijke taak weg voor de lokale overheid om het funerair erfgoed in kaart te brengen en er zorg voor te dragen. Het laat ook ruimte om op gemeentelijk niveau na te denken over de bewaring van grafmonumenten.

De gemeente Grimbergen tekent, begeleid door de experten van INTRO Cultuur en Media, een toekomstvisie voor de vijf begraafplaatsen en het aanwezige funerair erfgoed uit. Een team van onderzoekers gaat de komende maanden ter plaatse om de historische, landschappelijke en ruimtelijke situatie in te schatten. Zo brengen zij het potentieel van het funerair erfgoed in kaart.    

Oktober 2022 - oktober 2023 (fase 1): doorlichting begraafplaatsen Humbeek en Grimbergen-Centrum

Starten doen ze met de begraafplaatsen in Humbeek en Grimbergen-Centrum. Begin oktober worden de eerste resultaten van fase 1 verwacht. Nadien volgen de drie andere begraafplaatsen in Beigem, Strombeek-Bever en Verbrande Brug.

Oktober 2023

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de toekomstvisie voor twee van de vijf begraafplaatsen: Humbeek en Grimbergen-Centrum. De nummering en inventarisatie van de oude graven nam behoorlijk wat tijd in beslag. Ook werd er in de archieven gedoken om zoveel mogelijk interessante historische informatie te vinden over deze begraafplaatsen. Dat werk zit er zo goed als op. Volgende stap: het voorleggen van de kernpuntennota aan de bevoegde organen en aan onze burgers. Zo sleutelen we samen aan een rouwlandschap vol geborgenheid. Weldra wordt hetzelfde traject opgestart voor Strombeek-Bever. Daarna zijn Beigem en Verbrande Brug aan de beurt.