GAS-4: stilstaan en parkeren

Welke overtredingen?

GAS-4-inbreuken: verkeersinbreuken. Verkeersinbreuken die strafbaar gesteld worden in de verkeerswetgeving, maar die door middel van een protocol met de procureur des Konings strafbaar gesteld worden met een GAS. Bijvoorbeeld: parkeren op het voetpad, parkeren binnen een woonerf, parkeren bij een oversteekplaats voor voetgangers … 

Welke sancties?

Voor GAS-4:

  • Afhankelijk van de overtreding bedraagt deze geldboete € 58 of € 116. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald, de sanctionerend ambtenaar kan hier niet van afwijken.
  • Heb je een geldboete ontvangen en ben je het niet eens met die beslissing? Je hebt 30 dagen de tijd om na ontvangst van de brief verweer in te dienen.
  • Verweer wordt niet behandeld door het gemeentebestuur, maar door de sanctionerend ambtenaar van Haviland.

    Wens je een afbetalingsplan? Gelieve dan een mail te sturen naar handhaving@grimbergen.be.