Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Heizelvlakte: gedeeltelijke wijziging Gewestelijk Bestemmingsplan

Datum bekendmaking woensdag 2 maart 2022

Inspraakperiode loopt van 4 maart 2022 tot en met 2 mei 2022

Van 4 maart tot en met 2 mei 2022 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) op de Heizelvlakte aan een openbaar onderzoek.

In algemene zin is het GBP een instrument om de verschillende stedelijke functies te organiseren. Het bepaalt de bestemming van het grondgebied en begrenst onder andere de bebouwbare en de groene zones. Het is bindend voor zowel overheidsdiensten als particulieren. Alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het GBP respecteren.

In dit geval gaat het om een gedeeltelijke wijziging van het GBP tot instelling van het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15 op de Heizelvlakte.

De documenten vindt u hier: https://perspective.brussels/nl/nieuws/heizelvlakte-ontwerp-tot-gedeeltelijke-wijziging-van-het-gewestelijk-bestemmingsplan.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Bemerkingen en bezwaren kunnen worden geuit tijdens de bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • schriftelijk: ter attentie van Perspective Brussels, departement Territoriale Strategie
  • per e-mail: GBP@perspective.brussels
  • per brief: Naamsestraat 59, 1000 Brussel
  • mondeling: bij het stadsbestuur van Brussel - Departement Stedenbouw – Directie Vergunningen. Zij tekenen bezwaren op en bezorgen de aangever er gratis een afschrift van. Afspraak maken is verplicht en kan via het nummer 02 279 29 29. Aanmelden op volgend adres: Administratief Centrum, Anspachlaan 6, 1000 Brussel, 10e verdieping / kantoor 00.