Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Gemeentegebouwen

Uitbreiding en verbouwing schoolinfrastructuur 't Villegastje te Strombeek-Bever

Klik HIER voor de powerpointpresentatie.

Voor het uitbreiden en verbouwen van de schoolinfrastructuur 't Villegastje te Strombeek-Bever werd in 2014 een wedstrijd uitgeschreven. Dit gebeurde in opdracht van het gemeentebestuur. Het ontwerp van THV Licence To Build-G&G architecten werd als laureaat verkozen.

SITUATIE

Het schoolterrein bevindt zich tussen de de Villegas de Clercampstraat, de Schoolstraat en de Jan Mulsstraat, net buiten het centrum van Strombeek-Bever. De school neemt een groot deel van het binnengebied tussen bovenvermelde straten in. Ter hoogte van de de Villegas de Clercampstraat en de Jan Mulsstraat opent het binnengebied zich naar de straat en wordt de school zichtbaar voor de omgeving. De overige randen van het schoolterrein grenzen aan de achtertuinen van zowel één- als meergezinswoningen.
Kenmerkend voor de site zijn het ’oud gemeentehuis‘, gelegen in de de Villegas de Clercampstraat en de dwarse schoolvleugel met kenmerkende architectuur, opgericht in 1907 en uitgebreid in 1929. Deze twee gebouwen bevinden zich op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar zijn niet beschermd.

AANVRAAG

De aanvraag betreft enerzijds de sloop van alle gebouwen, behalve deze die zich op de inventaris bouwkundig erfgoed bevinden. Anderzijds wordt aanvraag gedaan voor de oprichting van nieuwe klassenvleugels langsheen de de Villegas de Clercampstraat, aangevuld met de verbouwing van de te behouden gebouwen en de realisatie van een sporthal/reftergebouw ter hoogte van de Jan Mulsstraat. Tijdens de uitvoering van de werken wordt op een site in de buurt (Borrekensveld) een tijdelijke school opgericht voor de volledige kleuterschool (8 klassen).

ARCHITECTURALE VISIE

• Cultuurhistorische aspecten

Het volume en de gevels van het oud gemeentehuis en de dwarse schoolvleugel die opgenomen zijn op de inventaris bouwkundig erfgoed, worden maximaal behouden en met respect opgenomen in het project.

• Visueel vormelijke elementen - gevels (klik HIER en HIER voor een impressie van de nieuwe schoolinfrastructuur)

- Accentuering van het oud gemeentehuis door terugspringende aangrenzende geveldelen;
- Aansluiting met de kroonlijsten van de aangrenzende bebouwing;
- Gevelsteen als basismateriaal;
- Invoegen van een sokkel: betonportieken met een invulling van betonpanelen met verschillende texturen;
- Een sobere architectuur op de voorlijn, frivole accenten en kleuren in tweede orde.

• Fasering

De werken op de schoolsite zullen worden uitgevoerd in 3 fases:
- In de eerste fase wordt het bouwblok aan de de Villegas de Clercampstraat gesloten met de nieuwe gebouwvleugels en de renovatie van het oude gemeentehuis. Een beperkte zone nieuwe speelplaats wordt hierbij opgenomen. Hiervoor wordt een periode van 15 maanden voorzien;
- Na ingebruikname van deze gebouwen, kan een tweede fase starten waarbij de centrale (bestaande) klassenvleugel wordt gerenoveerd en gekoppeld aan de nieuwbouw d.m.v. bijkomende circulatie. Gelijktijdig zal ook het nieuwe gebouw aan de Jan Mulsstraat worden opgericht. Voor deze fase is een periode van 13 maanden voorzien;
- Tot slot zal in een laatste fase nog de (her)aanleg van de speelplaatsen gebeuren.

• Tijdelijke school (klik HIER voor de ligging van de tijdelijke school)

- De grondige herinrichting van de schoolsite impliceert een noodzakelijke, tijdelijke verlichting van de schoolpopulatie op de moedersite. Er is politiek besloten een tijdelijke school op te richten voor de volledige kleuterschool op de site van het Borrekensveld, op 400m wandelafstand van de school;
- Voor een periode van 30 maanden zullen daar 8 klascontainers worden geplaatst met de nodige sanitaire voorzieningen en wat administratie- en bergruimte. De containers zullen zo worden opgesteld dat ze in een U-vorm rondom een tijdelijke speelplaatsverharding geschikt staan. De containerklassen zijn huurunits voorzien van een golfplaten bekleding met een hoogte van maximaal 3.20m boven het maaiveld;
- Er zal een tijdelijke opvang van regenwater worden voorzien met een recuperatiepomp voor de spoeling van het sanitair.titel

tekst