GECORO

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De voornaamste opdrachten van GECORO hebben te maken met planning, zoals:

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen


De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GECORO, gepubliceerd op 29 oktober 2020.
Huishoudelijk reglement Gecoro_goedgekeurd 20201022.pdf138,6 Kb(pdf)

Kandidatuurstelling

De GECORO wordt, zoals decretaal vastgelegd, samengesteld na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Deze GECORO bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente, zoals vastgelegd door de gemeenteraad. De kandidaturen die ingediend worden naar aanleiding van deze oproep zullen ook door de gemeenteraad worden beoordeeld.

Deskundigen
Hebt u door uw opleiding of beroepservaring affiniteit met ruimtelijke planning/ordening? Bent u op de hoogte van de ruimtelijke toestand in Grimbergen, Beigem, Humbeek en/of Strombeek-Bever? Bent u bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van de GECORO en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Dan komt u in aanmerking om als deskundige in de GECORO te zetelen.

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen
Het maatschappelijk middenveld is eveneens vertegenwoordigd in de GECORO. De gemeenteraad heeft daarvoor de volgende maatschappelijke geledingen vastgesteld die opgeroepen worden om kandidaten voor te stellen:

  • Milieu- en natuur (1 lid)
  • Landbouwers (1 lid)
  • Werknemers (2 leden)
  • Handelaars (2 leden)
  • Werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van vertegenwoordigers van handelaars of landbouwers (1 lid)
  • Verenigingen werkzaam op het vlak van mobiliteit (1 lid)


Kandidaatstelling
De GECORO werd geïnstalleerd op 30 januari 2020. Op dit ogenblik kan u zich geen kandidaat stellen.