Gemeenschappelijk wonen

Wat?

Wanneer spreken we van 'gemeenschappelijk wonen'?

 • Een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft;
 • bestaat uit meerdere woongelegenheden;
 • waarbij minimaal 2 huishoudens op vrijwillige basis minimaal 1 leefruimte delen en daarnaast over minimaal 1 eigen private leefruimte beschikken;
 • en de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer.

Het delen van een leefruimte (bv. keuken, eetkamer, woonkamer, badkamer) is een belangrijke factor.

Vormen van gemeenschappelijk wonen

 • Co-wonen en co-housing: verschillende gezinnen in zelfstandige wooneenheden delen meer dan enkel inkomhal, trap of parkeerplaats
  • co-wonen: berging, wasplaats en/of tuin worden gedeeld
  • co-housing: op zijn minst de ruimte waar de gezinnen samen kunnen eten, wordt gedeeld. De keukens, eetzalen of andere ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik kunnen in sommige gevallen ook voor niet-bewoners worden opengesteld.
 • Kangoeroewonen en zorgwonen: 2 gezinnen wonen onder één dak over een lange periode, met een minimum aan privacy, en dragen zorg voor elkaar (bv. gezin woont in bij grootouders of omgekeerd)
  • specifiek voor zorgwonen: een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning (ten hoogste 1/3 van het bouwvolume van de volledige woning), waar een gezin samenwoont met maximaal 2 oudere (65+) of hulpbehoevende personen.

Voor sommige vormen van gemeenschappelijk wonen zijn de administratieve formaliteiten beperkt (bv. co-wonen), voor andere vormen (bv. woongroep, zorgwonen).

Informatie en advies

Hebt u interesse in gemeenschappelijk wonen, cohousing, woningdelen,...? Op de website van de provincie Vlaams-Brabant vindt u heel wat informatie over de verschillende vormen.
U kunt ook contact opnemen met Samenhuizen vzw, een vrijwilligersvereniging die allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen promoot en ondersteunt.

 • Ze stelt informatie ter beschikking.
 • Ze behartigt de belangen van samenhuisprojecten
 • Ze maakt ervaringsuitwisseling mogelijk
 • Ze organiseert ontmoetingsmomenten voor geïnteresseerden

Opgelet! Bij sommige vormen is er een grotere impact, zoals ruimtelijke ordening, juridisch statuut voor het beheer of fiscaal statuut van de bewoners. Ga dan zeker eens langs bij Ruimtelijke Ordening, voor veel werken is een vergunning verplicht aan te vragen of is er een meldingsplicht.