Gemeenschapswachten-vaststellers

Gemeenschapswachten spelen een belangrijke rol in de veiligheidsketen. Toch is hun functie minder gekend. Hieronder in deze video van FOD Binnenlandse zaken zie je wat zij doen:


Wat doen gemeenschapswachten-vaststellers?
Hun taken zijn heel divers en kunnen opgedeeld worden in vier categorieën:

  1. Informeren: Ze informeren de bevolking en de bezoekers van de gemeente over werken in het openbaar domein, gewijzigde verkeersituaties,… . Zit  je met een vraag? Spreek ze gerust aan. Ze staan je graag te woord!
  2. Signaleren: Zij zijn de ‘ogen en oren’ van onze gemeente. Zij melden beschadiging aan weg, beplanting, sluikstorten, zwerfvuil,… aan de juiste dienst en dragen op die manier bij tot een verhoging van de levenskwaliteit in onze gemeente.
  3. Sensibiliseren: Zij willen mensen bewuster maken van bepaalde handelingen of wangedragingen. Ouders die hun wagen foutief parkeren aan de schoolpoort, honden die loslopen in het Prinsenbos, bewoners die duiven voederen,… zijn allemaal acties die onveilige en onaangename situaties creëren.
  4. Verbaliseren: indien nodig verbaliseren (mag alleen door een gemeenschapswacht-vaststeller).


Het verschil met een gemeenschapswacht en een gemeenschapswacht-vaststeller?

Enkel een gemeenschapswacht-vaststeller is bevoegd voor de opmaak van bestuurlijke verslagen/PV’s voor inbreuken van het politiereglement.

Dit kan uiteindelijk tot een GAS-boete leiden. Een gemeenschapswacht mag dit niet. De gemeenschapswacht-vaststeller voert dus dezelfde 3 taken uit als een gemeenschapswacht, maar kan in sommige gevallen ook verbaliseren.