De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 24 december (namiddag)
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december (namiddag)
dinsdag 1 januari
vrijdag 4 januari (vanaf 11 uur) (Recyclageparken en bibliotheken de hele dag gesloten)


Gewijzigde openingsuren bibliotheken. Klik HIER voor meer informatie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Belastingsaangiften

Zitdagen voor het invullen van de belastingsaangiften

De FOD Financiën organiseert dit jaar opnieuw enkele zitdagen in Grimbergen voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017.
 
Dienstencentrum Ter Borre, Sint-Amandsplein 7 te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
Vrijdag 18 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur.
 
Gemeentehuis Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
Donderdag 24 mei en woensdag 30 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur.
 
 
Vergeet niet:
- uw identiteitskaart (ook van partner) + pincode (indien mogelijk)
- uw loonfiches, attesten en uw aanslagbiljet van het voorgaande jaar
- het bedrag van uw kadastraal inkomen
- de bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld…)
 
Vanaf midden mei kunnen alle inwoners van Grimbergen ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in de kantoren van Front-office Team 9 in de Groenstraat 51 te 1800 Vilvoorde voor het invullen van de aangiften. Vanaf 1 juni kan dit ook tot 15 uur.
Meer informatie via de belastingsdiensten P Leuven Beheer Team 9: 02 575 08 60

Uw belastingaangifte indienen: FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!

Vanaf mei start weer de jaarlijkse periode voor het indienen van uw belastingaangifte. Kijkt u met enige ongerustheid uit naar die periode? Dat is niet nodig. De FOD Financiën doet heel wat inspanningen om voor u het indienen van uw aangifte zo gemakkelijk mogelijk maken. 
 
Daarvoor zijn er verschillende opties: 
 
1. U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.
 
Dat is een brief met daarin alle fiscale gegevens die de FOD Financiën van u kent, met meteen ook een simulatie van de belastingberekening.

U ontvangt misschien uw voorstel van vereenvoudigde aangifte online via
MyMinfin.be. Dit komt omdat u vorig jaar uw aangifte online heeft ingediend.
 
U moet zorgvuldig uw gegevens controleren.
 
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen. U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.
 
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U bent verplicht om de FOD Financiën dat te melden. U kunt dit voorstel verbeteren via MyMinfin.be (Tax-on-web). U kunt ook het papieren antwoordformulier invullen en terugsturen. De FOD Financiën zal uw nieuwe gegevens onderzoeken, en u zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening.
 
Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)
 
 
2. U vult zelf uw aangifte in.
 
Uw aangifte gemakkelijk en snel invullen? Dat doet u online! De online aangifte biedt heel wat voordelen: vooraf ingevulde gegevens, hulp bij het invullen, snellere behandeling van uw aangifte, raming van de verschuldigde belasting met optimalisering…
 
Daarvoor logt u in op MyMinfin.be. Dat is uw eigen fiscaal dossier met daarin Tax-on-web. 
Hoe inloggen? 

  • Met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of een draadloze kaartlezer. U heeft uw pincode nodig. Bent u die vergeten dan kunt u bij uw gemeente een nieuwe pincode vragen met uw PUK-code en uw identiteitskaart. Kent u ook die niet, dan kunt u online (ibz.be) of bij uw gemeente nieuwe codes vragen. Let op: dat duurt wel zo'n drie weken. 
  • Met de ‘Itsme’-app op uw smartphone. U moet die maar één keer activeren. Vervolgens maakt u op uw smartphone codes aan om in te loggen. 

 
Aangifte ingevuld? Vergeet niet om deze ons op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens ‘Indienen’. U dient een gezamenlijke aangifte in? U en uw partner moeten beiden elektronisch handtekenen.
 
Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)
 
 
3. U heeft hulp nodig om uw aangifte in te vullen?
 
Heeft u een vraag ?
 
 
U wilt uw aangifte laten invullen?
 
Experten van de FOD Financiën helpen u graag tussen 2 mei en 29 juni 2018.
 
U vindt hen op de volgende locaties: 
  • In Grimbergen: 

o   Vrijdag 18 mei 2018, 9:00-11:30 en 13:00-15:00
Dienstencentrum Ter Borre, Sint-Amandsplein 7, 1853 Grimbergen

o   Donderdag 24 mei en woensdag 30 mei 2018, 9:00-11:30 en 13:00-15:00
Gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
  • In de belastingkantoren van de FOD Financiën:
    Mei 9:00 – 12:00 en juni 9:00 – 15:00

o   Groenstraat 51, 1800 Vilvoorde
o   Stationsstraat 90, 1840 Londerzeel
 
U kunt terecht in om het even welke locatie, ook buiten uw regio (zie de volledige lijst op de website van de FOD Financiën).
 
Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.
 
Kom bij voorkeur zo snel mogelijk in mei om lange wachtrijen te vermijden. Uw aangifte nog niet ontvangen? U hoeft niet langer te wachten, de experten van FOD Financiën kunnen u al helpen.