Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

In de gemeente Grimbergen geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met voorschriften omtrent woonkwaliteit, parkeren, bouwvolumes, tuinaanleg, wegenisontwerp, publiciteit,... De voorschriften van BPA's, RUPs, provinciale en gewestelijke verordeningen hebben evenwel voorrang.

Ze kan verder meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de aanvrager van een omgevingsvergunning ook technische en financiële lasten opleggen. Ook wordt in de verordening voor bepaalde vergunningen verwezen naar het belastingreglement (vb. ontbreken van parkeerplaatsen).