Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

stedenbouwkundige verordening gemeente Grimbergen (gemeenteraad 01/06/2017, afgekondigd en aangeplakt op 20/09/2017).