Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

In Grimbergen geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met voorschriften omtrent woonkwaliteit, parkeren, bouwvolumes, tuinaanleg, wegenisontwerp, publiciteit ...

Ze kan meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de aanvrager van een omgevingsvergunning technische en financiƫle lasten opleggen. Ook wordt in de verordening voor bepaalde vergunningen verwezen naar het belastingreglement (vb. ontbreken van parkeerplaatsen).

De voorschriften van BPA's (bijzonder plan van aanleg), RUP's (ruimtelijk uitvoeringsplan), provinciale en gewestelijke verordeningen hebben altijd voorrang op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Wijziging verordening

Het bestuur besliste in 2019 om de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening te wijzigen.

De gemeente ontving op 8 september 2021 de beslissing van team MER (milieueffectrapport) dat voor de wijziging van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geen plan-MER opgemaakt diende te worden. Die beslissing en de screeningsnota zijn raadpleegbaar bij Downloads, op het gemeentehuis en in de MER-databank (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank).

De gewijzigde verordening werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 november 2021 en ging van kracht op 9 december 2021. Ze is hieronder beschikbaar bij "Downloads".

Hemelwater

Sinds 2 oktober 2023 is de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening van kracht.
Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe provinciale hemelwaterverordening van kracht.

Meer info: De gewestelijke hemelwaterverordening 2023 | Departement (vlaanderen.be)