Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wonen - Gemeentelijke verordeningen

Politiereglement
Naar het politiereglement.

Gewestelijke en Provinciale Stedenbouwkundige verordeningen
via onderstaande link kan u een overzicht treffen van de geldende Gewestelijke en Provinciale verordeningen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
stedenbouwkundige verordening gemeente Grimbergen (gemeenteraad 01/06/2017, afgekondigd en aangeplakt op 20/09/2017).
Naar de verordening.

Bevoorrading van het gebouw in elektrische energie
wijziging art 8 van het bouwreglement inzake bevoorrading van het gebouw in elektrische energie, bij KB van 28/08/1970 (gemeenteraad: 29/12/1969, aanplakking KB: 7/10/1970)

Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen (gemeenteraad 19/12/2013). Zie reglementen -  belasting- en retributiereglementen - 2014-2019.

Toewijzingsreglement sociale woningen
dit reglement zal van toepassing zijn op de toekomstige sociale woningen (gemeenteraad 08/03/2010). Naar toewijzingsreglement sociale woningen.

Gemeentelijk reglement sociaal wonen
dit reglement heeft tot doel het sociaal woonaanbod uit te breiden en dit om te voldoen aan het bindend sociaal objectief opgelegd door het decreet van 27/03/2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (gemeenteraad 24/06/2010). Naar gemeentelijk reglement sociaal wonen.

Gemeentelijk reglement leegstand en heffing
dit reglement bepaald de opname in het leegstandsregister, de leegstandsheffing op gebouwen en woningen, de aanslagvoet van de leegstand, vrijstelling en invordering van leegstandsheffing (gemeenteraad 24/06/2010). Naar gemeentelijk reglement leegstand en heffing.