Toekomstige projecten: Ondergrondse parking en heraanleg Gemeenteplein

In 2019 voerde het gemeentebestuur een mobiliteitseffectenrapport uit in Strombeek-Bever. Uit dit onderzoek bleek dat de parkeerdruk in het centrum van Strombeek-Bever erg hoog is. We merkten toen ook dat het Gemeenteplein aan vernieuwing toe is.

Het gemeentebestuur besliste daarom om een ondergrondse parking te bouwen op het Gemeenteplein. Ook bovengronds steken we het Gemeenteplein in een nieuw jasje.

  • Er komen 144 ondergrondse parkeerplaatsen: handig voor de inwoners, de klanten van de winkels/horeca en bezoekers van het Cultuurcentrum.
  • Het Gemeenteplein wordt weer een echt plein met meer groen en een speelzone.

In de bijlage onderaan kan u de powerpoint-presentatie terugvinden van de infovergadering van 15 februari 2022 en de ontwerpplannen.