Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente.

De leden ervan worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen. Op dit moment zijn er 33 raadsleden actief (inclusief de burgemeester en de schepenen). De gemeenteraad wordt voorgezeten door de gemeenteraadsvoorzitter, die bijgestaan wordt door de algemeen directeur.

De vergaderingen zijn grotendeels openbaar en vinden plaats elke laatste donderdag van de maand.

 

Samenstelling