Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag aan de gemeenteraad om iets te doen of net om af te zien van een bepaald voornemen. De inhoud van het verzoekschrift moet wel tot de bevoegdheid behoren van de gemeenteraad. Indien dit niet het geval is, bezorgt de gemeenteraad het verzoek aan het juiste orgaan van de gemeente. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. De indiener van een verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad. Uiterlijk drie maanden na indiening krijgt de indiener van het verzoekschrift een antwoord.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “voorstellen van burgers” verwijzen we naar de artikelen 200bis tot en met 200quinquies van het gemeentedecreet.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “verzoekschriften aan de organen van de gemeente” verwijzen we naar de artikelen 201 tot en met 204 van het gemeentedecreet en de artikelen 45 tot en met 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Secretarie en Algemene Zaken (tel. 02/260.12.05).