Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Financiën

Vergadering 12 december 2017 om 19.30 uur ter bespreking van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018

---

Inzagerecht:

Financiële dienst / kabinet secretaris (elke werkdag 9.00 – 11.30 t.e.m. 19/05/2011)