Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Financiën

DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIEN ZAL DOORGAAN OP MAANDAG 25 JUNI 2018 IN DE GASTON GELEYNZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS OM 19.00 UUR

Wordt besproken:
- de Jaarrekening 2017 – Politiezone
- de Jaarrekening 2017 - Gemeente

Inzagerecht:

DEZE DOCUMENTEN LIGGEN TER INZAGE VAN HET PUBLIEK OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR EENIEDER ALTIJD TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN.