Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Personeel


 

Er zal een gemeenteraadscommissie personeel en organisatie plaatsvinden op dinsdag 26 september 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis ter bespreking van de onderstaande agendapunten:
 
          1. Bespreking rapport Audit Vlaanderen;
          2. Stand van zaken WERF;
          3. Toelichting bij functionerings- en evaluatiecyclus.
 
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.


Binnenkort vindt u hier de agenda van de commissie Personeel.