Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wat is een gemeenteraadscommissie?

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.

Verder kunnen deze commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.

In Grimbergen zijn er 4 gemeenteraadscommissies, nl.

- personeel en organisatie
- financiën
- infrastructuur en omgeving
- een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente

(Klik op de desbetreffende gemeenteraadscommissie voor de samenstelling)

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit dertien raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.