Gemeentescholen in Grimbergen

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs

Gemeentelijk onderwijs is onderwijs dicht bij de burger en het staat open voor iedereen. Alle bewoners kennen het schoolbestuur, ze kunnen het rechtstreeks aanspreken en om de zes jaar verkiezen. Zo goed als iedereen, jong of oud, heeft iets met onderwijs te maken: als leerling of cursist, als leraar of werknemer, als buur, als ouder of grootouder …

De gemeente Grimbergen organiseert zelf ook kwaliteitsvol onderwijs. Onze vier kleuter- en basisscholen liggen verspreid over het grondgebied. Elke dag verwelkomen ze honderden Grimbergse kinderen. Het gemeentelijk onderwijs Grimbergen leidt leerlingen op vanuit de huidige tijdsgeest én ontplooit samen ieders talent maximaal.

U kan de sfeer en meer informatie van elke school terugvinden op hun schoolwebsite:

Gemeentelijke Academie Grimbergen

Ook op het deeltijds kunstonderwijs zet het gemeentebestuur bewust in. Onze gemeentelijke academie is een bruisende plek waar iedereen vanaf 6 jaar zich kan onderdompelen in het volledige spectrum van podiumkunsten. Een traject woord, muziek, of liever dans? Ons team van gedreven leerkrachten-kunstenaars staat te popelen. 

Meer info op de site van de academie.