Geveltuintje

Wil je meer groen aan je gebouw? Da's mooi! Als inwoner, bedrijf, organisatie, vereniging of school kan je hiervoor bij het gemeentebestuur een toelating vragen. In ruil ontvang je een premie. 

Wat is een geveltuintje?

Een geveltuintje is een groep planten en/of bloemen tegen de voorgevel (straatkant) van je gebouw. Enkel klimplanten worden toegestaan als geveltuin.

Geveltuintjes maken de straat gezelliger en zorgen voor meer biodiversiteit. De planten nemen stof en andere verontreiniging op. De klimplant vormt ook een extra isolatielaag en beschermt je gevel tegen regen.

Wens je graag een klimplant aan je voorgevel?

Dan dien je toelating aan de gemeente te vragen, zodat je een of meerdere tegels uit het voetpad kan verwijderen om de klimplant te planten.

Welke planten?

De gevelbeplanting kan zowel bestaan uit een klimplant die tegen voorwerpen (muren, klimsteun ...) omhoog kan groeien als uit vaste planten, kleine struiken, bolgewassen of een mix.

Hou bij de keuze van de soort rekening met het onderhoud, de standplaats (zon/schaduw), de beschikbare ruimte en de plantperiode.

Op de website van het Provinciaal Steunpunt Tuinen vind je enkele tuinfolders terug over klimplanten (welke klimplanten zijn geschikt, welke klimhulp heb ik nodig ...).

Voorwaarden

  • De straatgeveltuin heeft een maximale lengte van 1.20 meter, een breedte van 40 cm en blijft minimaal 50 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren.
  • Er moet steeds 1.20 meter vrije doorgang zijn (fietspad niet inbegrepen).
  • De planten mogen niet buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen.
  • De bewoner staat zelf in voor het onderhoud.

De premie kan aangevraagd worden via het digitaal loket door de eigenaar(s) van het gebouw of de huurder met toestemming van de eigenaar. Het gemeentebestuur onderzoekt vervolgens of de locatie geschikt is. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, plant onze technische dienst het 'tegelwippen' in. Zodra het plantvak klaar is, kan je beginnen planten en vervolgens je premie aanvragen.