Gewestplan

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die werden opgemaakt van 1962 tot de jaren '80 en later nog zelden gewijzigd werden tot er ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) opgemaakt werden. Wel kon het gewestplan verder verfijnd worden via bijvoorbeeld een bijzonder plan van aanleg (BPA).

U kan het gewestplan hieronder raadplegen (voorschriften via legende linksboven):