Gezocht: vrijwilligers voor de verkiezingen van 13 oktober 2024

Voor de verkiezingen van 2024 zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwillige voor- en bijzitters om op de verkiezingsdag te helpen in de stembureaus.

Grimbergen heeft in totaal 26 stembureaus die verdeeld zijn over 6 locaties.

Elk stembureau telt 1 voorzitter, 1 secretaris en 5 bijzitters. 
Als bijzitter neem je in een van die stembureaus de identiteitskaarten aan, controleer je de kiezerslijsten of help je de kiezers bij vragen. 
Je wordt daarbij begeleid door de voorzitter en zijn/haar secretaris.

Voorwaarden

Om je kandidaat te stellen als vrijwillige bijzitter moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je moet 18 jaar zijn of ouder
  • Je moet inwoner zijn Grimbergen
  • Je moet stemgerechtigd zijn
  • Je bent beschikbaar op zondag 13 oktober 2024
  • Je staat niet op een van de kandidatenlijsten voor de betreffende verkiezing

Praktisch

Op de verkiezingsdag word je verwacht aanwezig te zijn vanaf 7 u. tot wanneer het stembureau sluit. Als alles goed verloopt is het werk in de stembureaus rond 16 u. afgelopen. Het gemeentebestuur voorziet dranken en lunch.

Zin in een boeiende dag? 

Stel je online kandidaat


Presentiegeld

Wie in een tel- of stembureau zetelt tijdens de verkiezingen van 2024 ontvangt hiervoor presentiegeld. Het presentiegeld verschilt naargelang de verkiezingen waarvoor u een rol opneemt als bijzitter, voorzitter of secretaris. Dit komt omdat de organisatie van de verschillende verkiezingen in handen ligt van verschillende bestuursniveaus. De organisatie van de Europese, federale en regionale verkiezingen ligt in handen van de FOD Binnenlandse Zaken. Het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid organiseert de provinciale en lokale verkiezingen.

Zondag 13 oktober 2024: lokale en provinciale verkiezingen

VoorzitterSecretarisBijzitter
60 euro37,50 euro37,50 euro