Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

GIS

Wat is GIS?

GIS is de afkorting dat staat voor het Geografisch Informatie Systeem. Het is een dynamisch informatiesysteem waarmee geodata kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. Ruimtelijke gegevens (zoals waterlopen, gebouwen, percelen, verkeersborden, enz.) en niet-ruimtelijke gegevens (zoals adressen, eigenaars, gebouwfuncties, enz.) worden aldus gecombineerd in één systeem. Deze kunnen steeds door de GIS-beheerder gevisualiseerd worden op het computerscherm en/of een kaart. Het gemeentelijk GIS faciliteert en biedt voornamelijk ondersteuning aan andere gemeentelijke diensten zoals de diensten Openbare Werken, Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Werken in Eigen Beheer en Bevolking. Dankzij het GIS kunnen bijvoorbeeld de kadastrale gegevens van een perceel worden geraadpleegd door één simpele muisklik op het desbetreffende perceel.

bijlage_fotoOW1
Orthofoto van Grimbergen (dd. medio 2007)

bijlage_fotoOW2
Percelenkaart van Grimbergen (dd. 1/1/2009)

Interessante websites:

Geopunt Vlaanderen (vroeger AGIV - Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen) biedt geografische informatie aan via de website www.geopunt.be (bijvoorbeeld: luchtfoto, gewestplan, GRB, stratenplan, etc.)

De Provincie Vlaams-Brabant biedt via hun website enkele geoloketten aan zoals de atlas der buurtwegen, atlas der waterlopen, luchtfoto, mobiliteit, etc.

Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wordt een geoloket aangeboden met de ligging van de bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant. Hier kunnen burgers ook terecht om informatie op te vragen rond ondernemingen en bestemde, geplande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen.
Klik HIER voor toegang tot het geoloket.

Klik HIER voor toegang tot de historische kaartviewer. Hiermee is het mogelijk om in het Grimbergse verleden te duiken.

De online-versie van het percelenplan (kadaster) voor Grimbergen (en bij uitbreiding voor gans België) kan via deze link geraadpleegd worden. HIER wordt uitleg gegeven over het gebruik van het loket.