Grimbergen ligging

Over Grimbergen

Grimbergen ligt een twaalftal kilometer ten noordwesten van Brussel en heeft als naaste buren Brussel, Meise, Kapelle o/d Bos, Zemst en Vilvoorde.

Grimbergen is een residentiële gemeente, maar behalve mooie woonwijken bezit ze ook heel wat schilderachtige hoekjes en prachtige gebouwen, die getuigen van een rijk en welvarend verleden. Het meest verstedelijkt is de deelgemeente Strombeek-Bever, terwijl er in Humbeek en Beigem nog heel wat akker- en weideland te vinden is.
De industriële activiteit in Grimbergen is voornamelijk gevestigd rond het kanaal Brussel-Willebroek, meer bepaald tussen de grens met de stad Vilvoorde en het gehucht Verbrande Brug.

Grimbergen is geen dorp als een ander. De historisch gegroeide dorpsstructuur, de harmonische samenhang tussen dorp, abdij en Prinsendomein bleef zeer goed bewaard.

De Maalbeekvallei vormde oorspronkelijk de as van de dorpsgemeenschap. De beek vloeit van zuidwest naar noordoost en mondt ten noorden van Vilvoorde in de Zenne uit. De oudste woonkernen ontwikkelden zich langs de valleirand. Abdij en dorp liggen echter op de hoogste plek, terwijl het Prinsendomein zich in een kleine zijdepressie nestelde. De valleibodem ligt lager dan 30 meter. Het laagste punt ligt in de buurt van de Tommenmolen. Noordwaarts stijgt het terrein zachtjes naar Beigem en Humbeek toe. Zuidwaarts klimt het veel sterker in de richting van de heuvelrug die de Maalbeekvallei van de Tangebeekvallei scheidt. Daar bevindt zich het hoogste punt (67m), vanwaar men een prachtig uitzicht op het dorp en zijn groene omgeving heeft, maar ook over de noordrand van Brussel, de Zennevallei en, bij helder weer, reikt het zicht zelfs tot Mechelen.

Verkeersgeografisch ligt de dorpskern ter hoogte van het kruispunt van twee regionale wegen. De bochtige Brusselsesteenweg is veel ouder dan de rechtlijnige Vilvoordse- en Wolvertemsesteenweg die pas in de 19de eeuw werd aangelegd. Ze lopen rakelings langs het dorp en kruisen elkaar bij het busstation. Aldus bleef de dorpskern van overdreven verkeershinder gevrijwaard.

Het eigenlijke dorp is erg klein. Van de 15.000 inwoners die Grimbergen voor de fusie van gemeenten telde, wonen er amper 1.200 in het centrum. Het Kerkplein is het hart van het dorp. Van hieruit vertrekken vier straten. De Hoge- en Lagesteenweg hebben een betekenisvolle naam. Alleen de eerste is een echte handelsstraat.

De eerste uitbreiding van het dorp gebeurde in de richting van de Brusselsesteenweg en het voormalige tramstation. De jongste jaren verstedelijkte Grimbergen sterk, mede onder invloed van het nabije Brussel. Een krans van moderne woonbuurten en een reeks gemeenschapsvoorzieningen zijn er het gevolg van. De agrarische ruimte werd wel erg aangetast, maar het oorspronkelijk karakter bleef goed bewaard en vanuit de resterende akkers kan de wandelaar nog van mooie vergezichten genieten.

De kanaalzone, de industriële strook langs het zeekanaal Brussel-Rupel, vormt een apart gebied met een oude woonkern de “Borcht”, en een industriële woonkern “Verbrande Brug”.