Grimbergen centrum 2025

Het gemeentebestuur van Grimbergen werkt aan het centrum van de toekomst.

Ze zet in op herinrichting van de openbare ruimte, stelt de zwakke weggebruiker voorop zonder te raken aan de bereikbaarheid, centraliseert haar dienstverlening en combineert centrumversterkende activiteiten met een ondergrondse parking.

Het gemeentebestuur wil het centrum nieuw leven inblazen, klaarmaken voor de toekomst en aangenamer maken voor inwoners en bezoekers.