Participatieplatform 'Grimbergen denkt mee'

Wat is 'Grimbergen denkt mee'?

'Grimbergen denkt mee' is het participatieplatform van gemeente Grimbergen. Via dit platform vragen we regelmatig uw mening rond verschillende onderwerpen en informeren we u over inspraak in onze gemeente. Op deze manier willen we samen met u verder bouwen aan een gedragen beleid en een gemeente waarin iedereen zich geborgen voelt. 

U kan het platform steeds raadplegen via grimbergendenktmee.be. Om deel te nemen, dient u zich steeds te registreren voor het specifieke project.


Ontdek de projecten

Bibliotheek van de toekomst

De gemeente Grimbergen bouwt een nieuw administratief centrum in het centrum van Grimbergen. Hierin komt ook de nieuwe bibliotheek. Het gemeentebestuur wil de nieuwe 'bibliotheek van de toekomst' zo vorm geven dat ze voldoet aan de noden en verwachtingen van de inwoners. Hierbij rijzen heel wat vragen en waarschijnlijk moet het meer zijn dan 'boekje in en boekje uit'. 

  • Om de juiste keuzes te maken start de gemeente met een participatietraject. Tijdens het traject kan u op verschillende momenten meedenken over de vorm en invulling van de nieuwe bibliotheek. 

  • Ontdek nu alvast alle info op grimbergendenktmee.be. Vanaf september kan u ook echt uw mening geven. 

Klimaatplan Grimbergen

De gemeente Grimbergen wil de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en haalbaar klimaatbeleid.

Omdat we dit als gemeente niet alleen kunnen en dit een project is om met z'n allen aan te werken, werd enkele maanden geleden een participatief traject opgestart. Het einddoel van het participatief traject is de opmaak van het klimaatplan dat momenteel volop lopende is. 

  • Zodra het klimaatplan klaar is, starten we met de uitvoering van de acties. De gemeente zal de acties uit het klimaatplan niet alleen kunnen uitvoeren. Naast de inspanningen van het gemeentebestuur zullen er ook inspanningen nodig zijn van inwoners, bedrijven, verenigingen, ... .

  • Wilt u ook actie ondernemen, maar weet u niet wat te doen? Neem dan zeker al eens een kijkje op grimbergendenktmee.be