Participatieplatform 'Grimbergen denkt mee'

Wat is 'Grimbergen denkt mee'?

'Grimbergen denkt mee' is het participatieplatform van gemeente Grimbergen. Via dit platform vragen we regelmatig jouw mening rond verschillende onderwerpen en informeren we jou over inspraak in onze gemeente. Op deze manier willen we samen met jou verder bouwen aan een gedragen beleid en een gemeente waarin iedereen zich geborgen voelt. 

Je kan het platform steeds raadplegen via www.grimbergendenktmee.be