Grimbergen en GROG steunen noodhulp Turkije

Samen doneren we bijna 5 000 euro aan de UZBrussels Foundation voor de aankoop van medisch materiaal.

Grimbergen wil de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië helpen. De gemeenteraad van 2 maart 2023 besliste om 2 479 euro te doneren aan de UZBrussels Foundation voor de aankoop van medisch materiaal en dit na advies van de GROG (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen). De GROG  zal dit bedrag vanuit eigen middelen aanvullen met € 2 500 waardoor in totaal  € 4 979 geschonken wordt.

Op 6 februari vond een zware aardbeving plaats in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië. Het dodental blijft sindsdien maar stijgen. De overlevenden hebben dringende hulp nodig. Het gaat over meer dan 85 000 gewonden en honderdduizenden mensen die nu dakloos zijn.

Grimbergen wil haar steentje bijdragen aan de noodhulp voor Turkije en Syrië. Ieder jaar voorziet de gemeente een bedrag voor subsidies aan Grimbergse verenigingen die actief zijn binnen internationale solidariteit. Een bedrag van € 2 479 kan ingezet worden voor onvoorziene noodsituaties. De aardbevingen in Turkije en Syrië vallen zeker onder deze noemer. De GROG zal zelf ook financiële steun voorzien.

De GROG is een overkoepelend orgaan van verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van internationale solidariteit Ze geeft de gemeente ook advies over het verdelen van de subsidies voor internationale solidariteit. 

De GROG heeft de gemeenteraad gevraagd om het voorziene bedrag voor uitzonderlijke omstandigheden te schenken aan de UZBrussels Foundation. Met die middelen koopt deze stichting, in opdracht van BFast Belgium, medicijnen aan die in het noodgebied Turkije-Syrië onvindbaar zijn. De GROG zal bijkomend € 2 500 euro uit eigen middelen schenken aan de UZBrussels Foundation.

We zijn dankbaar dat we samen met de GROG een totaalbedrag van € 4 979 kunnen doneren aan de UZBrussels Foundation. Te meer omdat een van onze eigen inwoners, tevens ook een lid van de gemeenteraad, via BFast daar een belangrijke rol speelt. We ondersteunen ook de inzamelactie van vzw Hicret uit Strombeek-Bever. Zij zamelen onder andere tenten, slaapzakken en dekens in. Nog tot 1 mei kan iedereen spullen inleveren op de Grimbergsesteenweg 139 in Strombeek-Bever en dit elke dag tussen 17.30 u. en 20 u..

Gepubliceerd op woensdag 8 mrt. 2023 om 11.06 u.