Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen Mobiel

Met verplaatsingsproblemen kunt u in Grimbergen terecht bij
de mobiliteitscentrale 'Grimbergen Mobiel'.

Mindermobielencentrale Grimbergen

De mindermobielencentrale of afgekort MMC biedt vervoer aan
- personen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen,
- maar die geen nood hebben aan aangepast vervoer.

Voorwaarden
Uw belastbaar inkomen ligt lager dan tweemaal het leefloon
én u betaalt per persoon een lidgeld en een vergoeding per kilometer.

Tarieven
- Lidgeld: u betaalt u 10 euro per jaar of  5 euro voor een half jaar.
- Per rit betaalt u 1 euro administratiekosten en 0,33 euro per km met een minimum van 3,50 euro per rit.

Inlichtingen en aanvragen
Mindermobielencentrale (MMC), Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen
tel. 02 263 04 44  (10 – 12 uur)

Dienst aangepast  vervoer (DAV) Grimbergen

De dienst aangepast vervoer zorgt voor het vervoer van personen met een handicap, hoofdzakelijk rolstoelgebruikers.
De tarieven kunt u aanvragen bij de dienst.
Er is ook de mogelijkheid tot mobiele assistentie en begeleiding (MABE).

Inlichtingen en aanvragen

Dienst aangepast vervoer (DAV) en Mabe
tel. 02 270 94 36
9 - 12 uur en 13 - 16 uur
info@dav-grimbergen.net

http://www.eigenthuis.be/wat-bieden-we/aangepast-vervoer.be

Mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV)

Hebt u een concrete vervoersvraagals rolstoelgebruiker?
Deze centrale zoekt samen met u naar een gepaste oplossing. Zij geven u de nodige informatie, verwijzen u door naar de meest geschikte aanbieder van aangepast vervoer en regelen indien nodig zelf het vervoer aan de beste voorwaarden.

Inlichtingen en aanvragen
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
tel. 0800 26535 (gratis)
9 - 12 uur en 13 - 16 uur

vlaamsbrabant@mav.info
www.mav.info