Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen Mobiel

Met verplaatsingsproblemen kunt u in Grimbergen terecht bij
de mobiliteitscentrale 'Grimbergen Mobiel'.

Mindermobielencentrale Grimbergen

De mindermobielencentrale of afgekort MMC biedt vervoer aan
- personen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen,
- maar die geen nood hebben aan aangepast vervoer.

Voorwaarden
Uw belastbaar inkomen ligt lager dan tweemaal het leefloon
én u betaalt per persoon een lidgeld en een vergoeding per kilometer.

Tarieven
- Lidgeld: u betaalt u 10 euro per jaar of  5 euro voor een half jaar.
- Per rit betaalt u 1 euro administratiekosten en 0,33 euro per km met een minimum van 3,50 euro per rit.

Inlichtingen en aanvragen
Mindermobielencentrale (MMC), Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen
tel. 02 263 04 44  (10 – 12 uur)

Dienst aangepast  vervoer (DAV) Grimbergen

De dienst aangepast vervoer zorgt voor het vervoer van personen met een handicap, hoofdzakelijk rolstoelgebruikers.
De tarieven kunt u aanvragen bij de dienst.
Er is ook de mogelijkheid tot mobiele assistentie en begeleiding (MABE).

Inlichtingen en aanvragen

Dienst aangepast vervoer (DAV) en Mabe
tel. 02 270 94 36
9 - 12 uur en 13 - 16 uur
info@dav-grimbergen.net

http://www.eigenthuis.be/wat-bieden-we/aangepast-vervoer.be

Mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV)

Hebt u een concrete vervoersvraagals rolstoelgebruiker?
Deze centrale zoekt samen met u naar een gepaste oplossing. Zij geven u de nodige informatie, verwijzen u door naar de meest geschikte aanbieder van aangepast vervoer en regelen indien nodig zelf het vervoer aan de beste voorwaarden.

Inlichtingen en aanvragen
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
tel. 0800 26535 (gratis)
9 - 12 uur en 13 - 16 uur

vlaamsbrabant@mav.info
www.mav.info