Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Links Sport

Meerdere sites met betrekking tot sport in Vlaanderen:

Bloso wordt "Sport Vlaanderen" vanaf 1 januari 2016. Die nieuwe naam is een volgende logische stap in de vernieuwingsoperatie die al een tijdje bezig is. De site blijft beschikbaar via de oude link: www.bloso.be

Als je trainer of lesgever wil worden in een sportclub, sportkamp, jeugdvereniging enz., kan je terecht bij de Vlaamse Trainersschool(VTS: www.bloso.be/VTS ) een samenwerkingsverband tussen Bloso, de sportfederaties, en de universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O.. Naast deze sportkaderopleiding (in verschillende sporten) organiseert de VTS ook beroepsgerichte opleidingen zoals hoger redder, zwembadcoördinator en sportfunctionaris, alsook bijscholingen voor de sportfunctionarissen en bestuurskaders van sportclubs en sportfederaties.

Ook inzake topsport speelt het Bloso een belangrijke coördinerende rol tussen de verschillende actoren die actief zijn in de topsport.

Bloso organiseert ook grote evenementen, zoals De Gordel (elke eerste zondag van september), de Gordel voor Scholen (eind juni), de actie Sporttak in de Kijker (het hele jaar door), het Sportlint (oktober) en tal van andere sportpromotionele evenementen.

Isb:
www.isbvzw.be
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) gaat voor een kwaliteitsvol en waardevol lokaal en regionaal sport – en recreatiebeleid.

ISB is een ledenvereniging en koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Hiervoor is ISB een spreekbuis en een gesprekspartner naar de andere overheden vanuit een rol als onafhankelijk belangenbehartiger.

Als kenniscentrum voor iedereen actief in en betrokken bij het lokale en regionale sport – en recreatiebeleid verstrekt ISB informatie, en wordt duiding en concrete ondersteuning aan het werkveld geboden. Om mee te zijn met bestuurlijke en maatschappelijk trends en evoluties en vanuit het permanent streven naar een kwaliteitsvol beleid en beheer biedt ISB opleidings-, vormings- en bijscholingsmogelijkheden. ISB is ook een forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie tussen collega’s.

ISB promoot vanuit de ‘Sport voor Allen’-gedachte door zijn werking via de leden sport en bewegen op lokaal vlak.

ISB wordt bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis. De werking wordt ondersteund, verankerd en geflankeerd door een professioneel werkend team. ISB streeft naar overleg met de overheid en een complementaire samenwerking met diverse partnerorganisaties. ISB biedt ook een platform voor bedrijven in de sport- en recreatiesector.

VSF: Koepel van sportfederaties in Vlaanderen:
www.vlaamsesportfederatie.be
De Vlaamse Sportfederatie vzw wil een positieve bijdrage leveren tot het uitbouwen van kwalitatief hoogstaande sportfederaties in Vlaanderen door:
Op te treden als vertegenwoordiger van het geheel van de aangesloten sportfederaties naar de overheid toe en waar daar wordt om gevraagd.
De aangesloten sportfederaties regelmatig te informeren.
De aangesloten sportfederaties op juridisch, administratief, organisatorisch en beleidsmatig vlak te ondersteunen.
De behoeften van de aangesloten sportfederaties te detecteren waarvoor onderzoeks- en studiewerk noodzakelijk is.

Provincie Vlaams-Brabant:

http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/sport/
Activiteiten
Sportactiviteiten voor kleuters, jeugd, senioren, personen met een handicap en volwassenen. Kortom, activiteiten voor iedereen!
Fit in 12 weken
Wil u weten hoe het momenteel met uw conditie gesteld is? Of hebt u zin om uw conditie te verbeteren? Dan geeft de provincie Vlaams-Brabant u nu de kans om dit onder deskundige begeleiding en op een wetenschappelijk verantwoorde manier te doen.
Sportvorming en sportbegeleiding
Wil u deelnemen aan vormingen en infoavonden? Of bent u op zoek naar een sportbegeleider of lesgever?
Subsidies
Bent u op zoek naar sportsubsidies? Neem dan hier een kijkje om te weten of u ervoor in aanmerking komt.
Beleid
Wat doet de dienst sport? Waarvoor dient de provinciale sportraad en hoe is die samengesteld? Op deze vragen vindt u hier een antwoord.
Regiowerking
De regiowerking is het uithangbord van de dienst sport. Ze zorgt ervoor dat sport naar de mensen toe komt zodat iedereen kort bij huis sportief aan zijn of haar trekken komt.
Sport voor personen met een handicap
Sportactiviteiten voor personen met een handicap, G-sportfederaties, federaties met een G-werking, sportclubs met een G-werking, ...
Verwante pagina's
Spreek Nederlands in de sportclub
Hoe voorkomt u dat de hele club Frans gaat spreken als er een Franstalige speler komt. De provincie ontwikkelde een DVD met praktische en bruikbare tips voor trainers.


http://www.dopinglijn.be/


http://www.topsportvlaanderen.be/Topsporters