Grimbergen zoekt locaties voor fietsenstallingen

De fiets is het meest geschikte vervoermiddel voor korte afstanden. In kader van de uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan werkt de gemeente Grimbergen aan de opmaak van een fietsparkeerplan met als doel: veilig en comfortabel fietsparkeren.

Een eerste belangrijke stap om meer personen op de fiets te krijgen, is het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur. Hoogwaardige en diefstalveilige fietsenstallingen zijn daar een essentieel onderdeel van.

Online bevraging

Via het digitaal burgerplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’ start de gemeente vanaf 11 september 2023 met een online bevraging. Op het platform kan je op een kaart aanduiden op welke locaties er 
volgens jou nood is aan een kwalitatieve fietsenstalling. Daarnaast kan je ook stemmen of reageren op reeds ingegeven locaties. Na afloop van de burgerparticipatie gaat de gemeente samen met het 
studiebureau Traject aan de slag met de ideeën. Op die manier wordt de nood aan fietsenstallingen in Grimbergen en al zijn deelgemeenten helder in kaart gebracht.

Suggesties via participatieplatform

Om te komen tot een goed onderbouwde lijst met strategische locaties voor fietsenstallingen, rekent 
de gemeente dus op een waardevolle bijdrage van haar inwoners.

Waar wens jij een fietsenstalling op het publieke domein? Deel jouw ideeën via het participatieplatform ‘Grimbergen Denkt Mee’.
Dit kan van van 11 september tot en met 8 oktober 2023.

• Beoordeel de locaties die de gemeente zelf voorstelt.
• Denk mee na over de locatie waar er volgens jou een fietsenstalling geplaatst zou moeten worden.
• Stem op de voor jou meest ideale locatie(s).
• Geef jouw mening door een reactie te plaatsen onder de voorgestelde locaties.

De ingegeven locaties zijn suggesties die de gemeente in overweging neemt. Er is geen garantie dat er op deze locatie ook effectief een fietsenstalling komt.

Gepubliceerd op vrijdag 8 sep. 2023 om 8.45 u.