GRIS

Doelstelling:

De GRIS, Grimbergse Raad voor Internationale Samenwerking, is het overkoepelend orgaan van de verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van internationale solidariteit. De GRIS steunt de werking van zijn leden en organiseert ook activiteiten om de inwoners van Grimbergen te sensibiliseren voor de armoede en het onrecht in de wereld. Op de jaarmarkt van Grimbergen staan ze telkens met een ruime stand en wordt de mondiale problematiek in de kijker gezet. De GRIS geeft de gemeenteraad ook advies inzake het Noord-Zuidbeleid van de gemeente en over het verdelen van de subsidies voor internationale solidariteit (ontwikkelingssamenwerking).

Samenstelling:

Voorzitter: Mia Brackenier - mia.brackenier@telenet.be
Secretaris: Hilde Vandepitte
Penningmeester: Patrick Rosseau

Deelverenigingen GRIS:

11.11.11 - https://11.be

Broederlijk Delen - https://broederlijkdelen.be

Fairtradegemeente - https://fairtradegemeenten.be

KinkeliBa - https://kinkeliba.world

Onthaalgroep Vluchtelingen - https://www.onthaalgroepgrimbergen.be/

Oye LENA - https://oyelena.wordpress.com

Piloten zonder grenzen - https://asfbelgium.org/nl

Rikolto (Vredeseilanden) - https://rikol.to/grimbergen

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling kan doorlopend gebeuren via aanvraag bij de voorzitter