GROG

Doelstelling:

De GROG is het overkoepelend orgaan van de verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De GROG steunt de werking van zijn leden en organiseert ook activiteiten om de inwoners van Grimbergen te sensibiliseren voor de armoede en het onrecht in de wereld. Op de jaarmarkt van Grimbergen staan ze telkens met een ruime stand en wordt de mondiale problematiek in de kijker gezet. De GROG geeft de gemeenteraad ook advies inzake het Noord-Zuidbeleid van de gemeente en over het verdelen van de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

Samenstelling:

Voorzitter: Mia Brackenier - mia.brackenier@telenet.be
Secretaris: Hilde Vandepitte
Penningmeester: Patrick Rosseau

Deelverenigingen GROG:

11.11.11 - https://11.be

Broederlijk Delen - https://broederlijkdelen.be

Fairtradegemeente - https://fairtradegemeenten.be

KinkeliBa - https://kinkeliba.world

Onthaalgroep Vluchtelingen - https://www.onthaalgroepgrimbergen.be/

Oye LENA - https://oyelena.wordpress.com

Piloten zonder grenzen - https://asfbelgium.org/nl

Rikolto (Vredeseilanden) - https://rikol.to/grimbergen

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling kan doorlopend gebeuren via aanvraag bij de voorzitter