Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Inschrijvingsformulier onderhoud kleine gemeentelijke grasperken

Het gemeentebestuur werkt samen met vrijwilligers voor het onderhoud van kleine gemeentelijke grasperken.

Heeft u als inwoner interesse om een grasperk in uw buurt regelmatig te onderhouden en te maaien? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

Inwoners die zich inschrijven voor dit initiatief kunnen hiervoor als tegemoetkoming een GFT-zak van 60 liter per 2 m² af te maaien gras en per onderhoudsseizoen ter beschikking krijgen.

De lijst van de mogelijk te onderhouden grasperken kan u hier raadplegen.

Meer informatie
Dienst Werken In Eigen Beheer, gemeentehuis, 2de verdieping, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
regie@grimbergen.be of 02 260 12 49

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
*
*
*
Gegevens grasperk
*
De ondergetekende heeft recht op 1 GFT-zak van 60 liter /2m²  per onderhoudsseizeoen (periode van 9 maanden - maart tot oktober).
Ondergetekende verbindt zich ertoe in te staan voor het regelmatig onderhoud van het hierboven vermeld grasperk. De uitvoering van de onderhoudsbeurten kan gecontroleerd worden door de gemeentelijke diensten.